Εκπαιδευτικό Πλαίσιο

Για πολλούς ανθρώπους, η «ιδιότητα του πολίτη» (‘citizenship’) είναι η ενσάρκωση των δικαιωμάτων και των ευθυνών που απορρέουν από τη διαμονή σε ένα συγκεκριμένο έθνος-κράτος. Για το έργο EUROTHON, όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Ο όρος «ενεργός» πρέπει να προστεθεί στην εξίσωση, με τη βασική επίπτωση ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις κοινοτικές δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η «ιδιότητα του ενεργού πολίτη» ή αλλιώς η «ενεργός πολιτότητα» (‘active citizenship’) θέτει τους ενεργούς πολίτες στο επίκεντρο της δημοκρατίας και, εάν συνδυαστεί με μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο εύρωστης και δικαιότερης κοινωνίας.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα ακολουθήσουν μια μικτή μεθοδολογία και μια προσέγγιση αυτόνομης ηλεκτρονικής μάθησης και θα ασχοληθούν με διάφορες πτυχές της ενεργού πολιτότητας:

Τα δικαιώματα των νέων στην Ευρώπη

Εισάγοντας την έννοια των δικαιωμάτων στις πολιτικές για τη νεολαία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αναγνωρίζουν απλώς τις ανάγκες και την ειδική περίπτωση των νέων, αλλά επιβεβαιώνουν τα δικαιώματά τους

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

“Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων” είναι ένα ” άτομο που παίρνει αποφάσεις, ειδικά σε υψηλό επίπεδο σε έναν οργανισμό”.

1. ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ξεκαθάρισε τη φύση της απόφασης που πρέπει να πάρεις.

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μάζεψε κάποιες σχετικές πληροφορίες πριν πάρεις  την απόφασή σου

3. ΒΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

Κάνε μια λίστα όλων των πιθανών και επιθυμητών εναλλακτικών λύσεων

4. ΖΥΓΙΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δώσε προτεραιότητα σε ορισμένες εναλλακτικές λύσεις: Αυτές που φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να σε οδηγήσουν στο στόχο σου

5. ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΗ ΛΥΣΗ

Επέλεξε την εναλλακτική που φαίνεται να είναι η καλύτερη για σενα

6. ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ

Κάνε κάποια θετική δράση αρχίζοντας να εφαρμόζεις τη λύση που επέλεξες

7. ΞΑΝΑΣΚΕΨΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΟΥ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

Εξέτασε τα αποτελέσματα της απόφασής σου και αξιολόγησε αν έχει λύσει την ανάγκη που εντόπισες στο Στάδιο 1

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας εγγυάται πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

 • Δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, εγκατάσταση και απασχόληση*
 • Ελεύθερο εμπόριο και μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου*

*Εντός των συνόρων της ΕΕ

Πολιτική και πολιτικές

 • Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στις εκλογές στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου διαμένει
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.
 • Δικαίωμα στην προξενική προστασία από πρεσβείες άλλων κρατών μελών της ΕΕ

Βασικά Δικαιώμ

 • Εναρμόνιση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ), για το δικαίωμα ίσης αμοιβής, για την προστασία από τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και ηλικίας.
 • Συντονισμένη πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο καλύτερος τρόπος για την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των πολιτών και του κράτους είναι με την αμεσότερη συμμετοχή τους.

Η ίδια η συμμετοχή, συνήθως, δεν περιλαμβάνει συζήτηση: Η διαβούλευση είναι ένα εντελώς θεωρητικό θεμέλιο με πρακτικές, πραγματικές, συνέπειες.

Τα φόρουμ συμμετοχής και διαβούλευσης θα επιτρέψουν την επίτευξη πιο βιώσιμων και καλά αποδεκτών αποτελεσμάτων, που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές και σχετικές πολιτικές και προγράμματα δράσης.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, η λεγόμενη διαβουλευτική δημοκρατία αύξησε σταδιακά το ρόλο της, πρώτα ως καινοτόμος φόρμουλα και, στη συνέχεια, ως έννοια και δράση

Η πολυμορφία είναι πλούτος

Η πολυμορφία βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αναπτύξουν μια αίσθηση πρωτοβουλίας

και να αποκτήσουν δεξιότητες όπως η επικοινωνία ή η ομαδική εργασία

Πολυμορφία και Ηθικά Πλαίσια

μπορεί να είναι πηγή παρεξηγήσεων

“[…] Όσο μεγαλύτερη είναι η πολυμορφία, τόσο μεγαλύτερη η τελειότητα”.

– Thomas Berry

ΕΞΤΡΑ

Ο διαπολιτισμικός διάλογος προωθεί τη δημοκρατία, τη δημιουργική σκέψη και προβάλλει τις κοινές αξίες και ενδιαφέροντα όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.

Φάσμα της πολυμορφίας

Η λέξη «πολυμορφία» είναι θετική, είναι ζωντανή, είναι διασκεδαστική, φέρνει στο νου την πρόοδο, τη δεκτικότητα, την ανοχή.

Ο διαπολιτισμικός διάλογος προωθεί τη δημοκρατία, τη δημιουργική σκέψη και προβάλλει τις κοινές αξίες και ενδιαφέροντα όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.

ΕΞΤΡΑ

Η πολυμορφία βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αναπτύξουν μια αίσθηση πρωτοβουλίας

και να αποκτήσουν δεξιότητες όπως η επικοινωνία ή η ομαδική εργασία.

Μια κανονιστική αντίληψη για τη συμμετοχή των νέων αφορά τη συμμετοχή στη διαμόρφωση απόψεων και την ανάληψη δράσεων που θα φέρουν θετική αλλαγή στην κοινωνία.

Οι νέοι είναι βασικοί συντελεστές του Ευρωπαϊκού δημοκρατικού συστήματος. Εκφράζουν τις ιδέες και τις προτιμήσεις τους και έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Πολυμορφία στη νεολαία για μια δυνατή Ευρώπη

Η Ευρώπη έχει αναπτύξει σταδιακά τις αξίες που βασίζονται στον ουμανισμό και τη δημοκρατία:

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ.

ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ

ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΟΥΣ.

Πολυμορφία και Ηθικά Πλαίσια

Ιδεολογική δομή είναι μια σειρά πεποιθήσεων και εννοιών που καθορίζουν τη δική σας κοσμοθεωρία και των άλλων στην κοινωνική σας ομάδα.

«Η Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση είναι η θεμελιώδης αποδοχή των ανθρώπων

που είναι διαφορετικοί από εμάς και έξω από τη δική μας κουλτούρα […]»

Ηθικό πλαίσιο:

 • Μην διακόπτετε ο ένας τον άλλον
 • Να δίνετε σε όλους την ευκαιρία να μιλήσουν
 • Να έχετε επίγνωση της συμπεριφοράς σας απέναντι σε κάθε νέο/α
 • Να σέβεστε τις απόψεις των άλλων
 • Να είστε ανοιχτόμυαλοι με όσους διαφέρουν από εσάς

Δεν υπάρχει κρίση συμμετοχής της ευρωπαϊκής νεολαίας, αλλά υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία που περιμένει.

Η γλώσσα του σώματος επηρεάζει την επικοινωνία και προάγει την πολυμορφία σε εσωτερικούς και/ή εξωτερικούς χώρους.

Κλιματική αλλαγή

Τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή; Μια από τις φυσικές λειτουργίες της ατμόσφαιρας της Γης είναι να διατηρεί κάποια από τη θερμότητα που χάνεται από τη γη. Αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι φυσικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής

Οι ανθρώπινες αιτίες της κλιματικής αλλαγής:

 • Οι άμεσες συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής
 • Οι έμμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
 • Τα στοιχεία της NASA δείχνουν ότι οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες το 2019 είναι 0, 85 βαθμούς Κελσίου θερμότερες από τον μέσο όρο του 20ού αιώνα.
 •  

Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση

Λιγότερο από 3 % από το νερό παγκοσμίως είναι φρέσκο, από το οποίο το 2,5% είναι

παγωμένο στην Ανταρκτική, την Αρκτική και τους παγετώνες. Περισσότεροι από 1

δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε γλυκό νερό. Πάνω

από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλη έλλειψη

νερού.

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης

Τρεις τομείς προϊόντων ευθύνονται για τις περισσότερες από τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση. Αυτοί οι τομείς μαζί συνοψίζουν το 75-80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις βιομηχανικές χώρες: στέγαση (ειδικά

συστήματα θέρμανσης), μεταφορές (ειδικά

Κοινωνικές Επιπτώσεις

Εάν ο παγκόσμιος πληθυσμός φτάσει τα 9, 6 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, το ισοδύναμο σχεδόν τριών πλανητών μπορεί να απαιτηθεί για την παροχή των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη διατήρηση του σημερινού τρόπου ζωής.

 

Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τα όρια στα οποία οι άνθρωποι μπορούν να ωθήσουν τη φύση, πριν ο αντίκτυπος είναι αρνητικός. Αυτά τα όρια πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής μας. Ο COVID-19 μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την κοινωνική αλλαγή. Πρέπει να ανοικοδομήσουμε καλύτερα και να αλλάξουμε τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης χρησιμοποιώντας βιώσιμες πρακτικές (United Nations, 2019).

Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, τροφίμων και νερού

Η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας είναι ένας από τους ταχύτερους και οικονομικότερους τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας.

Τα πολλά οφέλη της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

TA 4Rs για τη διάσωση του πλανήτη

Αρνήσου

Το πρώτο βήμα προς την κατανόηση της σημασίας του 4Rs και του πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είναι η άρνηση. Μάθε πώς να λες Όχι και να το εννοείς!

Μείωσε

Μείωση σημαίνει περιορισμένη χρήση και μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον. Για τη μείωση των αποβλήτων είναι απαραίτητη η μείωση των αγορών και η υπεύθυνη κατανάλωση. Πριν αγοράσεις κάτι, σκέψου αν το χρειάζεσαι πραγματικά και πόσο θα κρατήσει.

Επαναχρησιμοποίηση

Η επαναχρησιμοποίηση αναφέρεται στη χρήση προϊόντων περισσότερες από μία φορές, για τον ίδιο σκοπό. Πριν πετάξεις κάτι στα σκουπίδια, σκέψου αν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως κάτι άλλο.

Ανακύκλωση

Aνακύκλωση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης υλικών από τα απόβλητα και η χρήση τους ως πρώτες ύλες για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Μετά την άρνηση, τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση είναι η τελευταία λύση στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (διάδοσέ το)

Τι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση;

Ο στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι: Να καλλιεργηθεί μια παγκόσμια κοινωνία που γνωρίζει και ανησυχεί για το περιβάλλον και τα συναφή προβλήματά του και ο οποίος έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τα κίνητρα και τη δέσμευση να εργαστεί ατομικά και συλλογικά για λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα και την πρόληψη νέων. (United Nations Environment Programme (UNEP), 1975)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρέπει να είναι μια δια βίου διαδικασία, να έχει διεπιστημονική προσέγγιση και να λαμβάνει χώρα σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα.

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΟΥ ΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΣΟΥ

Η λύση είναι: κοινωνική επιχειρηματικότητα

Πώς αναγνωρίζουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα

Κοινωνικό πρόβλημα είναι οποιαδήποτε συνθήκη ή συμπεριφορά επηρεάζει αρνητικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αναγνωρίζεται γενικά ως συνθήκη ή συμπεριφορά που χρήζει αντιμετώπισης. 

Είδη αλλαγών και ο αντίκτυπός τους στις κοινότητες

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Επιρροή σε Άτομα και Κοινότητες

Ανάπτυξη Κινημάτων

Παραδείγματα κοινωνικών προβλημάτων

H ρύπανση του περιβάλλοντος

Η ανεργία

Η φτώχεια

Η Ανισότητα μεταξύ των Φύλων

Η Ανισότητα μεταξύ Εθνικών και Φυλετικών ομάδων

Ο Εκφοβισμός

Γιατί χρειάζεται ο κόσμος περισσότερους κοινωνικούς επιχειρηματίες

Αντίκτυπος

Επιρροή

Μεγιστοποίηση οφέλους

Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;

«Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η οικονομική δραστηριότητα που παρέχει νέα παραγωγικά μοντέλα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σκοπό να εξυπηρετούν τις άμεσες ανθρώπινες ανάγκες των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας, οι οποίες παραμένουν αναπάντητες από τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές δομές»

Μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να έχει διάφορες μορφές, μπορεί να είναι οργανισμός σε επίπεδο κοινότητας, μη κυβερνητικός οργανισμός, κοινωνική επιχείρηση, συνεταιριστική επιχείρηση, κ.ά. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο ενδυνάμωσης νέων

Η ενδυνάμωση είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες δημιουργίας κοινωνικής αξίας που πραγματοποιούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Αναφέρεται στη «διαδικασία με την οποία αυτοί στους οποίους αρνήθηκαν την ικανότητα να κάνουν στρατηγικές επιλογές για τη ζωή τους, αποκτούν αυτή την ικανότητα».

Γιατί χρειάζεται ο κόσμος περισσότερους κοινωνικούς επιχειρηματίες

Για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο

Γιατί δίνουν φωνή στον κόσμο

Φαίνεται ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη: οι επενδυτές προχωρούν σε βιώσιμες επενδύσεις

Τι μπορεί να βοηθήσει τους νέους να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν κοινωνικές επιχειρήσεις;

Δικτύωση

Η συνεργασία με εταίρους από τον ίδιο τομέα ή από άλλους τομείς δημιουργεί μια ιδιαίτερη συνέργεια και μπορεί να προσδώσει σημαντικές δυνατότητες στους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Καθοδήγηση (mentorship)

Τα βασικά χαρακτηριστικά της καλής καθοδήγησης είναι η προσωπική σχέση, οι υψηλές προσδοκίες, και η υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καθοδηγούμενου. Οι έμπειροι επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα μπορούν να προσφέρουν στοχευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και πολλά περισσότερα.

Οικογένεια

Οι νέοι με γονείς επιχειρηματίες είναι πιθανότερο να αναγνωρίζουν την αξία της επιχειρηματικότητας. Έρευνες δείχνουν ότι η οικογένεια αποτελεί συχνά βασικό ενδιαφερόμενο μέρος και ενδεχομένως σπουδαίο παίκτη στις κοινωνικές επιχειρήσεις των νέων.

Θεσμοί

Ένα περιβάλλον που δίνει δυνατότητες κάνει τη διαφορά, ειδικότερα ως προς τα παρακάτω: το επίπεδο της θεσμικής προστασίας, το ισχύον νομικό και διοικητικό κόστος, το κόστος εγγραφής της επιχείρησης σε διάφορες υπηρεσίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο, η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, οι κοινωνικοί κανόνες και οι πολιτισμικές συνθήκες

Καθοδήγηση από τα πανεπιστήμια

Όταν η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τίθεται υπό την αιγίδα των πανεπιστημίων, οι νέοι είναι συνήθως οι πρώτοι που συμμετέχουν. Η επίσημη εκπαίδευση πράγματι παρέχει ορισμένα οφέλη, ιδιαίτερα ως προς τη διεύρυνση των οριζόντων και την ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων.

Εξωσχολικές εμπειρίες

Οι περισσότεροι νέοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ανακάλυψαν το πάθος τους μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως με τον εθελοντισμό και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Τα λεγόμενα «soft skills» μπορούν να βελτιωθούν σε αυτά τα πλαίσια, όπου η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων διευκολύνεται από τον ανεπίσημο χαρακτήρα της εμπειρίας.

ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Μέσω ποιων διαύλων και με ποιες γνώσεις και δεξιότητες οι νέοι ευρωπαίοι μπορούν να γίνουν νεαροί Ευρωπαίοι πρεσβευτές πολιτιστικών θεμάτων.

Ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Οι Ευρωπαϊκές Αξίες

Οι επίσημοι πρεσβευτές της Ε.Ε. καλούνται επαγγελματικά να προστατέψουν και να προωθήσουν τις Ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή η προστασία και προώθηση των Αξιών της ΕΕ θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των προσωπικών σας προτάσεων και ιδεών και των περαιτέρω δραστηριοτήτων σας που σχετίζονται με αυτές τις προτάσεις και ιδέες ως νέοι πρεσβευτές πολιτιστικών θεμάτων της ΕΕ.

Οι αξίες της Ε.Ε. στη Συνθήκη της Λισαβόνας

Ελευθερία

Δημοκρατία

Ισότητα

Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια

Κράτος Δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι «Θεματοφύλακας της Συνθήκης της ΕΕ».

Βιωσιμότητα

υμπερίληψη

Αισθητική

Οι αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους

Με ποιους τρόπους μπορείς εσύ ως νέος/α ευρωπαίος/α να συμμετέχεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ;

ράφοντας τις προτάσεις ιδεών σου και υποστηρίζοντας τις ιδέες σου για την Ε.Ε.

Το Συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης και το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους

Ψηφίζοντας στις βουλευτικές εκλογές και επικοινωνία με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ

Δημιουργία οργανισμού νεολαίας με ή χωρίς νομική μορφή

Δημιουργία οργανισμού νεολαίας με ή χωρίς νομική μορφή

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ για την Εκπαίδευση και τη Δημιουργική Ευρώπη για τον Πολιτισμό, οι οργανισμοί νεολαίας διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο ως εταίροι μιας κοινοπραξίας που θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για κάποιο Ευρωπαϊκό Έργο

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ο κύκλος των συμμαθητών σου, των (μελλοντικών) συνεργατών σου, των φίλων και της οικογένειάς σου μπορεί να είναι ένας ιδανικός πρώτος κύκλος για να δοκιμάσεις στην πράξη τις ικανότητες και τις γνώσεις που θα αποκτήσεις μέσω του έργου EUROTHON

Το Erasmus+ ως εργαλείο ήπιας ισχύος

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε μια πρώτη έρευνα, που αποδεικνύει τη μεγάλη αναγνώριση και τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus+ σε όλο τον κόσμο, όπου αναγνωρίζεται ρητά ως βασικό εργαλείο ήπιας ισχύος της ΕΕ στις διεθνείς υποθέσεις.

Πολιτισμός και Νεολαία στη Διπλωματία της ΕΕ

ις 8 Ιουνίου του 2016 με την έναρξη της «Νέας στρατηγικής για να τεθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο των διεθνών σχέσεων της ΕΕ», ο Πολιτισμός χαρακτηρίστηκε ως «το κρυμμένο διαμάντι» της Διπλωματίας της ΕΕ. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το διαμάντι αναφέρεται όλο και περισσότερο, αναδεικνύεται και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία ως βασικό πλεονέκτημα της Διπλωματίας της ΕΕ, ενώ η ΕΕ δρα στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων.

Contact us

Επικοινώνησε μαζί μας