Eğitim İçeriği

Birçok insan için ‘vatandaşlık‘, belirli bir ulus devlette yaşamaktan elde ettikleri hak ve sorumlulukların somutlaşmış halidir. EUROTHON için bu yeterli değil. ‘Aktif‘ teriminin denkleme eklenmesi gerekir, temel ima ile vatandaşların toplum faaliyetlerinde ve karar almada her düzeyde aktif olarak yer almalarına olanak sağlanmalıdır. Bu, aktif vatandaşları demokrasinin merkezine yerleştirir ve sosyal adalet gündemiyle birleştirilirse, daha sağlam ve daha adil bir toplum yaratılmasına yardımcı olur.

Eğitim modülleri karma bir yöntem ile kendi temposunda ilerleyen bir e-öğrenme yaklaşımı izleyecek ve aktif vatandaşlığın farklı yönleriyle ilgilenecektir:

Avrupa’da Gençlik hakları

Politika yapıcılar, gençlik politikalarına bir haklar kavramı getirerek, yalnızca Gençlerin ihtiyaçlarını ve özel durumlarını tanımakla kalmaz, aynı zamanda haklarını da yeniden teyit eder.

Karar Alma Süreci

“Karar verici”, “özellikle bir organizasyonda üst düzeyde karar veren kişi” olarak tanımlanır.

1.KARARI TANIMLAYIN

Almanız gereken kararın mahiyetini açıkça tanımlayın

2.İLGİLİ BİLGİLERİ TOPLAYIN

Kararınızı vermeden önce bazı ilgili bilgiler toplayın

3.ALTERNATİFLERİ TANIMLAYIN

Bütün olası ve makbul seçenekleri listeleyin

4.KANITLARI DEĞERLENDİRİN

Sizi hedefinize ulaştırma ihtimali yüksek olan belirli seçenekleri önceliklendirmeye başlayın

5.ALTERNATİFLERDEN BİRİNİ SEÇİN

Size en iyi görünen alternatifi seçin

6.HAREKETE GEÇİN

Seçiminizi uygulamaya başlayarak olumlu adımlar atın

7.KARARLARINIZI & SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

Kararınızın sonuçlarını düşünün ve 1.aşamada tanımladığınız ihtiyaçlara çözüm olup olmadığını değerlendirin

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı bize siyasi, sosyal ve ekonomik hakları garanti ediyor

VATANDAŞLIK

Avrupa entegrasyonu

 • Serbest dolaşım,yerleşim ve çalışma hakkı*
 • Malların,hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşım hakkı*

Avrupa Birliği sınırları içinde

 •  

Politikalar ve ilkeler

 • Yaşadıkları AB üyesi ülkelerde seçme ve seçilme hakkı
 • Avrupa Vatandaşları girişimine katılma hakkı
 • Diğer AB üyelerinin elçilikleri tarafından konsolosluk koruması hakkı

Temel Haklar

 • Uyumlaştırma: kişisel verilerin korunması (GDPR), eşit ücret hakkının istihdamda din veya inanç, cinsel yönelim ve yaşa dayalı ayrımcılığa karşı korunması
 • İnsan ticaretinin eşgüdümlü önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele

DEMOKRASİ VE KATILIM

Vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkileri güçlendirmenin en iyi yolu onları doğrudan dahil etmektir.

Katılımın kendisi her zaman müzakereyi içermez,müzakerecilik tam olarak pratik gerçek dünya uygulamalarıyla teorik bir oluşumdur.

Katılımcı ve müzakereci forumlar, anlamlı ve ilgili politikalar ve eylemlerle sonuçlanan daha sürdürülebilir ve kabul görmüş sonuçlara izin verir.

Avrupa demokrasisi içinde, sözde müzakereci demokrasi, önce yenilikçi bir formül, ardından bir kavram ve eylem olarak rolünü kademeli olarak artırdı.

Çeşitlilik zenginliktir

Çeşitlilik, gençlerin özgüven geliştirmelerine, inisiyatif alma duygusu geliştirmelerine ve iletişim veya ekip çalışması gibi beceriler edinmelerine yardımcı olur.

Etik paradigma

yanlış anlaşılabilir

“[…]Çeşitlilik ne kadar büyük olursa, mükemmellik te o kadar büyük olur.”

– Thomas Berry

EKSTRA

Kültürlerarası diyalog, demokrasiyi, yaratıcı düşünceyi teşvik eder ve Avrupa Birliği’nin tüm Üye Devletlerinin ortak değerlerini ve çıkarlarını gösterir.

Çeşitlilik yelpazesi

“Çeşitlilik” kelimesi olumludur, canlıdır, eğlencelidir, ilerlemeyi, açıklığı, hoşgörüyü çağrıştırır.

Kültürlerarası diyalog, demokrasiyi, yaratıcı düşünceyi teşvik eder ve Avrupa Birliği’nin tüm Üye Devletlerinin ortak değerlerini ve çıkarlarını gösterir.

EKSTRA

Çeşitlilik, gençlerin özgüven geliştirmelerine, inisiyatif alma duygusu geliştirmelerine ve iletişim veya ekip çalışması gibi beceriler edinmelerine yardımcı olur.

Normatif bir gençlik katılımı anlayışı, toplumda olumlu bir değişiklik meydana getirmek için fikir oluşturmak ve eylemlerde bulunmakla ilgilidir.

Gençler, Avrupa demokratik sisteminin paydaşlarıdır. Fikirleri ve tercihleri ifade ederler ve farklı çıkarları savunurlar.

Zengin bir Avrupa için Gençlik

Avrupa yavaş yavaş hümanizm ve demokrasinin altında yatan değerleri geliştirdi:

ÇEŞİTLİLİK ŞAKA DEMEKTİR

YAPILDIĞINDA KİMSEYİ ÜZMEYEN

HANGİ ÜLKEDEN VE

HANGİ KÜLTÜRDEN GELDİĞİNİN ÖNEMLİ OLMADIĞI

Çeşitlilik ve Etik Çerçeveler

Paradigma, sizin ve sosyal grubunuzdaki diğerlerinin dünya görüşünü belirleyen bir dizi inanç ve kavramdır.

“Kültürlerarası Yetkinlik, kişinin kendi kültürü dışında kendisinden farklı olan insanları temel olarak kabul etmesidir […]”.

Etik çerçeve

 • Birbirinizin sözünü kesmeyin
 • Herkese konuşma sırası verin
 • Her genç bireye tepkinizin farkında olun
 • Başkalarının görüşlerine saygı gösterin
 • Sizden farklı olanlara karşı açık fikirli olun.

Avrupa gençliğinin katılım krizi yok, ancak ele geçirilmeyi bekleyen çok büyük bir fırsat var.

Beden dili iletişimi etkiler ve içeride ve/veya dışarıda çeşitliliği teşvik eder.

klim Değişikliği

İklim değişikliğine ne sebep olur Dünyanın atmosferinin doğal bir işlevi; yeryüzünden yayılan sıcaklığın bir kısmını tutmaktır. Bu sera etkisi olarak bilinir.

İklim Değişikliğinin doğal sebepleri

klim Değişikliğinin insan kaynaklı sebepleri:

 • İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin doğrudan sonuçları
 • İklim değişikliğinin dolaylı sonuçları
 • NASA verileri, 2019 yılı küresel sıcaklık ortalamasının 20. Yüzyıl ortalama değerinden 1,8 derece (0,85C ) daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bilinçli Üretim ve Tüketim

Dünyadaki suyun %3’ünden daha azı, %2,5’i güney kutbunda, kuzey kutbunda ve buzullarda donmuş halde bulunan tatlı (içilebilir) sudur. Bir milyardan fazla insanın halen tatlı suya erişimi yoktur. 2 milyardan fazla insan yüksek su stresi çeken ülkelerde yaşamaktadır.

Üretim ve tüketimin çevresel ve toplumsal etkisi

Üç ana ürün alanı tüketimle alakalı çevresel etkilerin çoğunluğundan sorumludur. Bu alanlar toplamda, sanayileşmiş ülkelerdeki yaşam döngüsü çevresel etkisinin %75-80’ine karşılık gelir: barınma ( özellikle ısıtma sistemleri ), ulaşım ( özellikle araba kullanımı ve hava taşımacılığı ) ve yeme içme ( özellikle et ve süt ürünleri ).

Toplumsal Etki

Eğer 2050’ye kadar küresel nüfus 9,6 milyara ulaşırsa, mevcut hayat tarzını sürdürmek için gereken doğal kaynakları sağlamak için neredeyse üç benzer gezegene ihtiyaç duyulacaktır.

Etki olumsuz olmadan önce, insanlığın doğayı zorlama sınırlarını anlamaya ve kabullenmeye çalışmak zorundayız. Bu sınırlar tüketim ve üretim modellerimize yansıtılmalıdır. COVID19 toplumsal değişme için bir neden olabilir. Üretim ve tüketim modellerimizi daha sürdürülebilir modellerle değiştirmek ve daha iyilerini inşa etmek zorundayız (United Nations, 2019).

Enerji, gıda ve su üretimi ve tüketimi

Enerjiyi daha verimli kullanmak, para tasarrufu yapmanın, sera gazı salınımını azaltmanın, iş imkanları yaratmanın ve artan enerji talebini karşılamanın en hızlı ve en uygun maliyetli yollarından biridir

Enerji verimliliğinin faydaları şunları içerir

GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

GIDA ÜRETİMİNİ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPMAYA YÖNELİK EYLEMLER

SU ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

SU AYAK İZİNİZİ NASIL AZALTIRSINIZ

Gezegeni korumak için 4R

Reddet

4R’ların önemini anlamanın ve fark yaratmanın ilk adımı: Reddetmektir. Hayır demeyi ve bu konuda ısrar etmeyi öğrenin!

Azalt

Azaltma daha az kullanma ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip olmaktır. Daha azını çöpe atmanın bir parçası daha az satın almak ve bir tüketici olarak daha dikkatli olmaktır. Bir şeyi satın almadan önce, gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını ve onu kaç defa kullanabileceğinizi düşünün.

Yeniden kullan

Yeniden kullanım, ürünleri aynı amaç için birden fazla kez kullanmayı ifade eder. Çöplerinizi atmadan önce, başka bir amaçla kullanılıp kullanılamayacağını düşünün.

Geri dönüşüm

Geri dönüşüm; malzemeleri, atık kolundan alıp yeni ürünler yaratmak için hammadde olarak kullanma sürecidir. Reddetme, azaltma ve yeniden kullanmadan sonra gelen geri dönüşüm, atık yönetimi hiyerarşisinin son durağıdır.

Çevre Eğitimi ( Duyurmak)

Çevre eğitimi nedir?

Çevre eğitiminin amacı: Çevrenin ve ilgili sorunların farkında ve bunlar için kaygılı, mevcut sorunlara çözüm bulmak ve yenilerinin önlenmesi için bireysel ve kolektif olarak çalışma bilgisine, becerisine, tutumuna, motivasyonuna ve bağlılığına sahip bir dünya nüfusu geliştirmektir.

(Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 1975)

ÇEVRE EĞİTİMİ

Yaşam boyu sürecek bir süreç olmalı, disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olmalı ve farklı öğrenme ortamlarında yer almalıdır.

YAYGIN EĞİTİM

SOSYAL AĞINIZA ETKİ EDİN

BECERİLERİNİZİ VE YETENEKLERİNİZİ KULLANIN

Sosyal Girişimcilik Çıkış Yoludur

Sosyal bir sorun nasıl tanımlanır

Sosyal bir sorun, çok sayıda insanı olumsuz etkileyen ve çoğunluk tarafından ele alınması gereken bir durum veya davranış olarak kabul edilir.

Topluluklar için etki yaratacak değişim türleri

Yeterlilikleri Oluşturmak

Bireyleri ve Toplulukları Etkilemek

Hareketleri Oluşturmak

Sosyal problem örnekleri

Çevre Kirliliği

İşsizlik

Yoksulluk

Cinsiyet Eşitsizliği

Etnik ve Irk Eşitsizliği

Zorbalık

Değişimi etkileyen üç seviye düşünülebilir

Etki

Tesir

Güçlendirme

Sosyal girişimcilik nedir?

“Sosyal girişimcilik, mevcut ekonomik veya sosyal kurumlar tarafından tatmin edilmeyen en yoksul sosyal tabakaların temel insani ihtiyaçlarına hizmet edecek ürün ve hizmetlerin sağlanması için yeni modeller oluşturmanın ekonomik faaliyeti olarak tanımlanmaktadır”

 

Toplum temelli örgütler, sivil toplum kuruluşları, sosyal firmalar ve kooperatifler gibi çeşitli türlerde sosyal  girişimler oluşturulabilir.

Sosyal girişimcilik yoluyla gençlerin güçlendirilmesi

Güçlendirme, sosyal girişimler tarafından gerçekleştirilen en önemli toplumsal değer yaratma faaliyetlerinden biridir. “Stratejik yaşam seçimleri yapma yeterliği engellenenlerin, bu yeterliği kazanma sürecini” ifade eder.

Dünyanın neden daha fazla sosyal girişimciye ihtiyacı var?

Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için

İnsanlara konuşma hakkı verin

Yatırımcılar sürdürülebilir yatırıma doğru ilerliyor

Gençlerin sosyal girişimleri başlatmasına ve büyütmesine ne yardımcı olabilir?

Ağ oluşturma

Aynı sektörden veya sektörler arası ortaklarla işbirliği özel bir sinerji yaratır ve genç sosyal girişimcilerin etkin çalışmaları için önemli bir faktör olabilir.

Mentörlük

İyi mentörlüğün temel özellikleri kişisel bir ilişki, yüksek beklentiler ve duyarlı destek içerir.Mentör olarak hizmet veren deneyimli girişimciler, hedeflenmiş becerileri geliştirme, sosyal ağlara erişim ve çok daha fazlasını sunmalıdır.

Aile üyeleri

Girişimci ebeveynleri olan gençlerin girişimciliğe değer verme olasılığı daha yüksektir. Araştırmalar, ailelerin genellikle önemli paydaşlar olduğunu ve gençlerin önderliğindeki sosyal işletmelerde önemli aktörler olabileceğini göstermektedir.

Kurumlar

Fırsat sağlayıcı bir ortam çok önemlidir ve özellikle şu anlamlara gelir: kurumsal koruma düzeyi, mevcut yasal ve idari yükler, işletme kayıt maliyetleri, düzenleyici çerçeve, idari prosedürlerin karmaşıklığı, sosyal normlar ve kültürel koşullar

Akademik Mentörlük

Sosyal girişimciliğe destek akademi çatısı altında olduğunda, genellikle ilk katılanlar gençlerdir. Örgün eğitim, özellikle ufukların genişletilmesi ve analitik yeteneklerin geliştirilmesi açısından belirli faydalar sağlar.

Okul dışı (OST) deneyimler

Çoğu genç sosyal girişimci, bu anlamdaki tutkularını gönüllülük ve kültürel alışveriş gibi ders dışı etkinliklerle keşfetmiştir.Sosyal beceriler, çapraz becerilerin edinilmesinin, deneyimin resmi olmayan özelliği tarafından kolaylaştırıldığı bu bağlamlarda geliştirilebilir.

AB ELÇİSİ OLUN

Avrupalı Gençler hangi kanallardan, hangi bilgi ve becerilerle AB Kültür Gençliği Elçisi olabilirler.

AB karar alma sürecine aktif ve etkin katılım

Avrupa Değerleri

Tüm resmi AB Elçilerinden, AB Değerlerini korumaları ve teşvik etmeleri istenmektedir.AB Değerlerinin bu şekilde korunması ve tanıtılması, kişisel önerilerinizin ve fikirlerinizin ve AB Gençlik Kültür Elçileri olarak bu öneri ve fikirlerle bağlantılı diğer faaliyetlerinizin de merkezinde yer alacaktır.

Lizbon Antlaşmasındaki AB Değerleri

Özgürlük

Demokrasi

Eşitlik

İnsanlık Onuru

Hukukun Üstünlüğü

Avrupa Komisyonu 'AB Antlaşması'nın Koruyucusu'dur

Sürdürülebilirlik

Kapsayıcılık

Estetik

Yeni Avrupa Bauhaus Değerleri

Avrupalı Gençler olarak AB Karar Alma Sürecine hangi şekillerde katılabilirsiniz?

Başlık Metninizi Buraya Ekleyin

Fikir önerinizi yazmak ve AB için gençlik fikirlerinizi savunmak

Avrupa'nın Geleceği ve Yeni Avrupa Bauhaus Konferansı

Parlamento Seçimlerinde oy kullanmak ve Avrupa Parlamentosu ve AB Üye Ülke Parlamentoları üyeleriyle temasa geçmek

Doğal veya yasal bir Gençlik Örgütü oluşturmak

Doğal veya yasal bir Gençlik Örgütü oluşturmak

Avrupa Vatandaşları İnisiyatifi

Erasmus+ ve Yaratıcı Avrupa Programları ve Avrupa Projeleri Gençlik örgütleri, bir AB Projesine başvurabilecek bir konsorsiyumun parçası olarak giderek daha önemli bir rol oynamaktadır.

Avrupa Dayanışma Topluluğu

Avrupa Vatandaşları İnisiyatifi

Okul arkadaşlarınız, (gelecekteki) iş arkadaşlarınız, dostlarınız ve ailenizden oluşan çevre, EUROTHON Projesi aracılığıyla kazandığınız beceri ve bilgileri pratikte denemek için ideal bir çevre olabilir.

Avrupa Vatandaşları İnisiyatifi

Tüm AB Üye Devletleri dış ilişkilerde belirli bir pozisyon üzerinde anlaştıklarında, bu pozisyon aynı zamanda dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde resmi bir AB Büyükelçisi olan Avrupa Dış Eylem Servisi tarafından da savunulabilir, desteklenebilir ve açıklanabilir.

Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Erasmus+

Yakın zamanda, uluslararası ilişkilerde AB’nin ana Yumuşak Güç Aracı olarak açıkça belirtilen bu Erasmus+ Programının dünya çapında büyük tanınırlığını ve etkisini gösteren bir araştırma yapılmış ve yayınlanmıştır.

AB Diplomasisinde Kültür ve Gençlik

8 Haziran 2016’da ‘Kültürü AB Uluslararası İlişkilerinin Merkezine Koymak İçin Yeni Bir Strateji’ ile Kültür, AB Diplomasisinin ‘gizli mücevheri’ olarak adlandırıldı.AB Uluslararası İlişkiler sahnesinde hareket ederken, bu mücevherin AB Diplomasisinin ana varlığı olduğunu söylemek doğru olur.

Contact us

Bize ulaşın