Eğitim İçeriği

Birçok insan için ‘vatandaşlık‘, belirli bir ulus devlette yaşamaktan elde ettikleri hak ve sorumlulukların somutlaşmış halidir. EUROTHON için bu yeterli değil. ‘Aktif‘ teriminin denkleme eklenmesi gerekir, temel ima ile vatandaşların toplum faaliyetlerinde ve karar almada her düzeyde aktif olarak yer almalarına olanak sağlanmalıdır. Bu, aktif vatandaşları demokrasinin merkezine yerleştirir ve sosyal adalet gündemiyle birleştirilirse, daha sağlam ve daha adil bir toplum yaratılmasına yardımcı olur.

Eğitim modülleri karma bir yöntem ile kendi temposunda ilerleyen bir e-öğrenme yaklaşımı izleyecek ve aktif vatandaşlığın farklı yönleriyle ilgilenecektir:

Contact us

Bize ulaşın