Proje

Avrupa Hackhathon’u:Avrupa’nın geleceğine ilişkin gençlik fikirlerini şekillendirmek projesi gençlerin öğrenci/gençlik merkezli ve eylem odaklı bir yaklaşıma sahip olacak bir eğitim yoluna aktif katılımlarıyla sivil katılımını ve demokratik süreçlerde görev almasını arttırmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin sonuna doğru ortaklar, Avrupa’nın dört bir yanından 24 gencin yer alacağı 5 günlük eğitim etkinliğinden oluşacak bir #EuropeanHackathon olan “Eurothon”u düzenleyecekler. Etkinlik, gençlerin sivil katılımını ve demokratik süreçlerde görev almasını artırmak ve güçlendirmek amacıyla, fırsatlar ve tehditler üzerine tartışmalarla Avrupa’nın geleceği hakkında konuşarak, ağ oluşturma, bilgi paylaşımı ve ilham verici anlar için alışılmadık bir hackathon olacak.

Proje, olumlu sosyal dönüşüm geliştirmek #gençliğe bağlı olduğundan aktif vatandaşlar haline gelmek için genç insanları destekleyecek pratik ve teorik araçlar geliştirecek.

İçerik

Çoğu zaman, demokratik hayata katılım oy vermeye veya seçimlere aday olmaya indirgenir. Oysaki revize edilmiş Avrupa Gençlerin Yerel ve Bölgesel Hayata Katılımı Sözleşmesinde, “Katılım ve aktif vatandaşlık, daha iyi bir toplum inşa etmeye katkıda bulunmak için kararlara katılmak, etki etmek ve eylemlerle faaliyetlerde bulunmak için gerekli olan haklara, araçlara, alana ve fırsata sahip olmaktır” denilmektedir. Bu bağlamda gençlerin katılımı; günlük hayatta gençlerin fikirlerini ifade etmelerini, dâhil olmalarını, farklı düzeylerde karar alma sürecinin bir parçası olmalarını, dinamik ve katılımcı bir sivil toplum oluşturmalarını sağlayan bir yaklaşım ve tutum olarak görülmektedir.

Bunu yapabilmek için, şu anda eksiliği bariz olan: AB Kurumlarının değerleri, kuralları ve işleyen “yaşamı” hakkında net bir fikre sahip olmaları gerekir. Ortaklar tarafından yapılan bir ankette, gençlerin çoğunun ne mevcut sosyal ve çevresel tehditler ne de büyüyen sosyal girişimlerin sektörü gibi sunulan fırsatlar hakkında net bir fikre sahip olmadığı vurgulandı.

Amaçlar

Projenin amaçları:

Hedef Gruplar

EUROTHON projesinin başlıca hedef grupları:

Diğer hedef gruplar

Yerel, ulusal ya da Avrupa düzeyinde:

Contact us

Bize ulaşın