Proiectul

Proiectul Hackathonul european: modelarea ideilor tinerilor cu privire la viitorul Europei își propune să lărgească și să consolideze implicarea civică și participarea tinerilor la procesele democratice, prin participarea activă a acestora în cadrul unei instruiri care va avea o abordare centrată pe elev / tineret și orientată spre acțiune. Spre finalul proiectului, partenerii vor organiza un eveniment European de formare, „Eurothon”, desfășurat pe parcursul a 5 zile cu 24 de tineri de la nivelul Europei. Evenimentul va fi dedicat creării de rețele, schimbului de cunoștințe și momentelor inspiratoare, axate pe discuții despre viitorul Europei, oportunități și amenințări, cu scopul final de a dezvolta și de a consolida angajamentul civic al tinerilor și participarea la procesele democratice.

Proiectul va dezvolta instrumente practice și teoretice pentru a sprijini #tineriieuropeni să devină cetățeni activi, deoarece tinerilor le revine transformarea socială pozitivă.

Context

Adesea, participarea la viața democratică se reduce la ideea de vot sau participare la alegeri. Cu toate acestea, Carta europeană revizuită privind participarea tinerilor la viața locală și regională menționează că „Participarea și cetățenia activă este despre a avea dreptul, mijloacele, spațiul și oportunitatea și, acolo unde este necesar, sprijinul pentru a participa și a influența deciziile cu scopul angajării în acțiuni și activități pentru a contribui la construirea unei societăți mai bune”. În acest context, participarea tinerilor este privită drept o abordare și atitudine în viața de zi cu zi care le permite acestora să își exprime opiniile, să se implice, să facă parte din procesul decizional la diferite niveluri și să creeze o societate civilă dinamică și participativă.

Pentru a face acest lucru, trebuie să aibă o idee clară, care lipsește în prezent, despre valorile, regulile și „viața” funcțională a instituțiilor UE. Într-un sondaj realizat de partenerii din cadrul proiectului, s-a evidențiat faptul că majoritatea tinerilor nu au o idee clară nici despre amenințările sociale și de mediu actuale, nici despre oportunitățile oferite, cum ar fi sectorul în creștere al întreprinderilor sociale.

Obiective

Proiectul își propune să:

Grupul țintă

Proiectul EUROTHON se adresează în principal:

Alte grupuri țintă cheie

Implicati la nivel local, național și european:

Contact us

Contactați-ne