Contextul instruirii

Pentru multe persoane „cetățenia” este întruchiparea drepturilor și responsabilităților care derivă din trăirea într-un anumit stat național. Pentru proiectul EUROTHON, acest lucru nu este suficient. Termenul „activ” trebuie adăugat ecuației, cu implicația fundamentală că cetățenii ar trebui să poată fi implicați activ în activitățile comunității și în luarea deciziilor la toate nivelurile. Acest lucru plasează cetățenii activi în centrul democrației care, fiind combinat cu o agendă de justiție socială, contribuie la crearea unei societăți mai robuste și mai echitabile.

Modulele de instruire vor urma o metodologie mixtă și o abordare auto-ritmată de învățare digitală și vor aborda diferite aspecte ale cetățeniei active:

Contact us

Contactați-ne