Contextul instruirii

Pentru multe persoane „cetățenia” este întruchiparea drepturilor și responsabilităților care derivă din trăirea într-un anumit stat național. Pentru proiectul EUROTHON, acest lucru nu este suficient. Termenul „activ” trebuie adăugat ecuației, cu implicația fundamentală că cetățenii ar trebui să poată fi implicați activ în activitățile comunității și în luarea deciziilor la toate nivelurile. Acest lucru plasează cetățenii activi în centrul democrației care, fiind combinat cu o agendă de justiție socială, contribuie la crearea unei societăți mai robuste și mai echitabile.

Modulele de instruire vor urma o metodologie mixtă și o abordare auto-ritmată de învățare digitală și vor aborda diferite aspecte ale cetățeniei active:

Drepturile tinerilor în Europa

Prin introducerea unui concept de drepturi în politicile de tineret, factorii de decizie politică recunosc nu numai nevoile și situația specială a tinerilor, ci și reafirmă dreptul acestora

Procesul de luare a deciziilor

„Responsabil” ca „o persoană care decide lucrurile, mai ales la un nivel înalt într-o organizație”.

1. IDENTIFICAȚI DECIZIA

Definiți clar natura deciziei pe care trebuie să o luați

2. COLECTAȚI INFORMAȚII RELEVANTE

Colectați câteva informații pertinente înainte de a vă lua decizia

3. IDENTIFICAȚI ALTERNATIVELE

Enumerați alternativele posibile și de dorit

4. C NTĂRIȚI EVIDENȚELE

Începeți să prioritizați anumite alternative: cele care par să aibă un potențial mai mare pentru obiectivul dvs

5. ALEGEȚI DINTRE ALTERNATIVE

Selectează alternativa care pare a fi cea mai bună pentru tine

6. TRECEȚI LA ACȚIUNE

Luați unele măsuri pozitive, și începeți să implementați alternativa pe care o alegeți

7. EXAMINAȚI DECIZIA ȘI CONSECINȚELE EI

Luați în considerare rezultatele deciziei dvs. și evaluați dacă aceasta a rezolvat sau nu nevoia pe care ați identificat-o în etapa 1

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ne garantează drepturi politice, sociale și economice

CETĂȚENIE

Integrarea europeană

  • Dreptul la libera circulatie, stabilire si angajare*
  • Liber comerț și transport de bunuri, servicii și capital*

În interiorul granițelor UE

Politică și politici

 • Dreptul de a vota și de a candida la alegerile din statul membru UE în care locuiesc
 • Dreptul de a participa la o inițiativă a cetățenilor europeni
 • Dreptul la protecție consulară de către ambasadele altor state membre UE

Drepturi fundamentale

 • Armonizarea: a protecției datelor cu caracter personal (GDPR), a dreptului la egalitate și remunerare a protecției împotriva discriminării în muncă pe motive de religie sau convingeri, orientare sexuală și vârstă.
 • Prevenirea și combaterea coordonată a traficului de persoane

DEMOCRATIE SI DELIBERARE

Cea mai bună modalitate de a consolida legăturile dintre cetățeni și stat este implicarea lor directă.

Participarea în sine, de obicei, nu implică deliberare: deliberarea este un fundament în întregime teoretic cu implicații practice, în lumea reală.

Forurile participative și deliberative permit rezultate mai durabile și bine acceptate, rezultând politici și cursuri de acțiune semnificative și relevante.

În cadrul democrației europene, așa-numita democrație deliberativă și-a sporit treptat rolul, mai întâi ca formulă inovatoare și, ulterior, ca concept și acțiune.

Diversitatea este bogăție

Diversitatea îi ajută pe tineri să-și dezvolte încrederea în sine, să dezvolte un simț al inițiativei și să dobândească abilități precum comunicarea sau munca în echipă.

Paradigma etică

poate fi o sursă de neînțelegere.

„[…]Cu cât diversitatea este mai mare, cu atât mai mare este perfecțiunea.”

– Thomas Berry

EXTRA

Dialogul intercultural promovează democrația, gândirea creativă și demonstrează valorile și interesele comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Spectrul diversității

Cuvântul „diversitate” este pozitiv, este vibrant, este distractiv, evocă progres, deschidere, toleranță.

Dialogul intercultural promovează democrația, gândirea creativă și demonstrează valorile și interesele comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene

EXTRA

Diversitatea îi ajută pe tineri să-și dezvolte încrederea în sine, să dezvolte un simț al inițiativei și să dobândească abilități precum comunicarea sau munca în echipă.

O concepție normativă despre participarea tinerilor se referă la angajarea în formarea de opinii și luarea de acțiuni pentru a aduce schimbări pozitive în societate.

Tinerii sunt părți interesate în sistemul democratic european. Ei exprimă idei și preferințe și apără diverse interese.

Tineret divers pentru o Europă bogată

Europa a dezvoltat treptat valorile care stau la baza umanismului și democrației:

DIVERSITATEA ÎNSEAMNĂ CĂ GLUMELE

FĂCUTE NU SUPĂRĂ PE NIMENI,

INDIFERENT DE ȚARA ȘI

CULTURA DIN CARE PROVIN.

Diversitate și cadre etice

O paradigmă este un set de credințe și concepte care determină viziunea ta asupra lumii și a celorlalți din grupul tău social.

„Competența interculturală este acceptarea fundamentală a oamenilor care sunt diferiți și în afara propriei culturi […]”.

Cadru etic:

 • Nu vă întrerupeți unul pe celălalt
 • Oferă tuturor dreptul să vorbească
 • Fii conștient de reacția ta față de fiecare tânăr
 • Respectați opiniile celorlalți
 • Fii deschis față de cei care sunt diferiți de tine.

Nu există nicio criză de participare a tinerilor europeni, dar există o oportunitate uriașă care așteaptă să fie luată.

Limbajul corpului influențează comunicarea și promovează diversitatea în interior și/sau în aer liber.

Schimbarea climatică

Ce cauzează schimbările climatice? O funcție naturală a atmosferei Pământului este de a păstra o parte din căldura care se pierde de pe Pământ. Acesta este cunoscut sub numele de efect de seră.

Cauzele naturale ale schimbărilor climatice

Consecințele umane asupra schimbărilor climatice:

 • Consecințele directe ale schimbărilor climatice provocate de om
 • Consecințele indirecte ale schimbărilor climatice
 • Datele NASA arată că temperaturile medii globale în 2019 au fost cu 1,8 grade (0,85 C) F mai calde decât media secolului al XX-lea.

Producție și consum responsabil

Mai puțin de 3% din apa lumii este proaspătă (potabilă), din care 2,5% este înghețată în Antarctica, Arctica și ghețari. Peste 1 miliard de oameni încă nu au acces la apă dulce. Peste 2 miliarde de oameni trăiesc în țări care se confruntă cu stres ridicat de apă.

Impactul asupra mediului și social al producției și consumului

Trei domenii de produse sunt responsabile pentru majoritatea impactului asupra mediului legat de consum. Aceste domenii însumează împreună până la 75-80% din impactul asupra mediului ciclului de viață în țările industrializate: locuințe (în special sisteme de încălzire), transport (în special)

Impactul social

Dacă populația globală ajunge la 9,6 miliarde până în 2050, echivalentul a aproape trei planete ar putea fi necesar pentru a furniza resursele naturale necesare pentru a susține stilul de viață actual.

Trebuie să încercăm să înțelegem și să apreciem limitele la care oamenii pot împinge natura, înainte ca impactul să fie negativ. Aceste limite trebuie să se reflecte în modelele noastre de consum și producție. COVID-19 poate fi un catalizator al schimbării sociale. Trebuie să ne reconstruim mai bine și să facem tranziția tiparelor noastre de producție și consum către practici mai sustenabile (ONU, 2019).

Producția și consumul de energie, alimente și apă

Utilizarea mai eficientă a energiei este una dintre cele mai rapide și mai rentabile modalități de a economisi bani, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a crea locuri de muncă și de a satisface cererea în creșterea de energie.

Printre numeroasele beneficii ale eficienței energetice se numără

PRODUCȚIA ȘI CONSUMUL ALIMENTAR

ACȚIUNI PENTRU A FACE PRODUCȚIA DE ALIMENTE MAI DURABILĂ

PRODUCEREA SI CONSUMUL DE APA

CUM SĂ REDUCEȚI CONSUMUL DE APĂ

Cei 4R pentru a salva planeta

Refuzați

Primul pas către înțelegerea importanței celor 4R și pentru a face diferența este Refuzarea. Învață cum să spui nu și să spui asta cu seriozitate!

Reduceți

Reducere înseamnă a folosi mai puțin și a avea un impact mai mic asupra mediului. O parte din a arunca mai puțin este să cumperi mai puțin și să fii mai atent ca și consumator. Înainte de a cumpăra ceva, gândiți-vă dacă aveți într-adevăr nevoie de el și de câte utilizări veți obține.

Reutilizați

Reutilizarea se referă la utilizarea produselor de mai multe ori, în același scop. Înainte de a vă arunca gunoiul, gândiți-vă dacă poate fi reutilizat ca altceva.

Reciclați

Reciclarea este procesul de îndepărtare a materialelor din fluxul de deșeuri și de utilizare a acestora ca materii prime pentru a crea noi produse. După refuz, reducere și reutilizare, reciclarea este ultima soluție în ierarhia managementului deșeurilor.

Educație pentru mediu (Răspândirea cuvântului)

Ce este educația pentru mediu?

„Scopul educației pentru mediu este: să dezvolte o populație mondială care este conștientă și preocupată de mediu și de problemele asociate acestuia și care are cunoștințele, abilitățile, atitudinile, motivațiile și angajamentul de a lucra individual și colectiv la adoptarea unor soluții actuale și prevenirea de probleme noi.”

(Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 1975)

EDUCAȚIA DE MEDIU

Ar trebui să fie un proces pe tot parcursul vieții, să aibă o abordare interdisciplinară și să aibă loc în medii diverse de învățare.

EDUCAȚIE NON-FORMALĂ

FII O INFLUENȚĂ PENTRU REȚEAUA TA SOCIALĂ

UTILIZAȚI-VĂ ABILITĂȚILE ȘI TALENTELE

Antreprenoriatul social este calea

Cum să identifici o problemă socială

O problemă socială este orice condiție sau comportament care afectează negativ un număr mare de oameni și care este, în general, recunoscută ca o condiție sau un comportament care trebuie abordat.

Tipuri de schimbări pentru a crea impact pentru comunități

Construirea capacităților

Influențarea indivizilor și comunităților

Mișcări pentru clădire

Exemple de probleme sociale

Poluarea mediului

Şomaj

Sărăcie

Inegalitatea sexelor

Inegalitatea etică și rasială

Intimidare

One can consider three levels of effecting change

Impact

Influență

Pârghie

Ce este antreprenoriatul social?

„Antreprenoriatul social este definit ca activitatea economică de creare a unor noi modele de furnizare de produse și servicii care să servească nevoile umane de bază ale celor mai sărace arii sociale care rămân nesatisfăcute de instituțiile economice sau sociale actuale”

O întreprindere socială poate fi formată din mai multe tipuri, cum ar fi organizații comunitare, organizații neguvernamentale, firme sociale și cooperative, printre altele.

Antreprenoriatul social ca mijloc de împuternicire a tinerilor

Împuternicirea este una dintre cele mai importante activități de creare a valorii sociale realizate de întreprinderile sociale (ES). Se referă la „procesul prin care cei cărora li s-a refuzat capacitatea de a face alegeri strategice de viață dobândesc o astfel de abilitate”

De ce lumea are nevoie de mai mulți antreprenori sociali

Pentru a face lumea un loc mai bun

Oferă voce oamenilor

Se pare că acum momentul este bun: investitorii se îndreaptă către investiții sustenabile

Ce poate ajuta tinerii să lanseze și să dezvolte întreprinderi sociale?

Rețele

Colaborarea cu parteneri din același sector sau intersectorial creează o sinergie specială și poate fi un factor favorizant pentru tinerii antreprenori sociali.

Mentorat

Caracteristicile de bază ale unui mentorat bun includ o relație personală, așteptări mari și sprijin receptiv. Antreprenorii cu experiență care servesc ca mentori pot oferi dezvoltarea abilităților direcționate, acces la rețelele sociale și multe altele.

Membrii familiei

Tinerii cu părinți antreprenori au mai multe șanse să prețuiască antreprenoriatul. Cercetările indică faptul că familiile sunt adesea părți interesate și poate actori majori în întreprinderile sociale conduse de tineri

Instituții

Un mediu favorabil este crucial și se referă în mod specific la: nivelul de protecție instituțională, sarcinile legale și administrative existente, costurile înregistrării întreprinderilor, cadrul de reglementare, complexitatea procedurilor administrative, normele sociale și condițiile culturale.

Mentorat academic

Atunci când sprijinul pentru antreprenoriatul social cade sub umbrela mediului academic, tinerii sunt de obicei primii care participă. O educație formală conferă anumite beneficii, în special în ceea ce privește lărgirea orizontului și dezvoltarea capacităților analitice.

Experiențe în afara școlii (OST).

Majoritatea tinerilor antreprenori și-au descoperit pasiunea prin activități extracurriculare, precum voluntariat și schimburi culturale. Competențele soft pot fi îmbunătățite în aceste contexte, în care dobândirea de competențe transversale este ușurată de caracteristica non-formală a experienței

FII AMBASADOR UE!

Prin ce canale și cu ce cunoștințe și aptitudini tinerii europeni pot deveni ambasadori culturali ai altor tineri din UE.

Participarea activă și eficientă la procesul decizional al UE

Valori europene

Ambasadorii sunt chemați să protejeze și să promoveze Valorile UE. O astfel de protecție și promovare a valorilor UE va fi, de asemenea, în centrul propunerilor și ideilor tale personale și al activităților tale ulterioare legate de acele propuneri și idei în calitate de ambasadori culturali ai tinerilor din UE.

Valorile UE în Tratatul de la Lisabona

Libertate

Democraţie

Egalitate

Demnitate umană

Legi

Comisia Europeană este „gardianul Tratatului UE”

Durabilitate

Estetică

Esthetics

Valorile noului Bauhaus european

n ce moduri puteți participa, în calitate de tânăr european, la procesul decizional al UE?

Adăugați aici textul titlului dvs

Scrierea propunerii tale de idei și susținerea ideilor tale de tineret pentru UE

Conferința despre viitorul Europei și noul Bauhaus european

Votarea la alegerile parlamentare și intrarea în contact cu deputații din Parlamentul European și parlamentele statelor membre ale UE

Înființarea unei organizații de tineret fizică sau juridică

Înființarea unei organizații de tineret fizică sau juridic

Inițiativa cetățenilor europeni

Programele Erasmus+ și Europa Creativă și proiectele europene Organizațiile de tineret joacă un rol din ce în ce mai important ca parte a unui consorțiu care ar putea aplica pentru un proiect UE

Corpul European de Solidaritate

Inițiativa cetățenilor europeni

De fapt, cercul colegilor, (viitorilor) colegi, prieteni și familie ar putea fi un prim cerc ideal pentru a încerca în practică abilitățile și cunoștințele pe care le dobândești prin proiectul EUROTHON

Inițiativa cetățenilor europeni

Atunci când toate statele membre ale UE sunt de acord cu o anumită poziție în domeniul afacerilor externe, această poziție poate fi susținută, promovată și explicată și de Serviciul European de Acțiune Externă care are în aproape toate țările din lume un Ambasador oficial al UE.

Erasmus+ as a Soft Power Instrument

Recent, a fost întreprinsă și publicată o cercetare, care demonstrează marea recunoaștere și impactul acestui program Erasmus+ în întreaga lume, indicat în mod explicit ca principal instrument de putere soft al UE în afacerile internaționale.

Cultura și tineretul în diplomația UE

La 8 iunie 2016, odată cu lansarea „O nouă strategie pentru a pune cultura în centrul relațiilor internaționale ale UE”, cultura a fost numită „bijuteria ascunsă” a diplomației UE. Este corect să spunem că această bijuterie este un atu principal al diplomației UE, în timp ce UE acționează pe scena afacerilor internaționale.

Contact us

Contactați-ne